Tâm Lý Con Cua

Nếu bạn đặt một đám cua vào trong một cái thùng, bạn sẽ thấy một điều thú vị. Khi một con cua cố gắng leo ra khỏi thùng, những con cua khác sẽ kéo nó quay lại thay vì giúp nó thoát ra. Chúng không hài lòng khi thấy một con cua thoát khỏi khi mà tất cả chúng vẫn đang bị mắc kẹt ở trong thùng.

Vì vậy, khi ai đó nói về "tâm lý con cua," họ đang nói về một hành vi tương tự trong con người. Đó là khi mọi người không muốn thấy người khác thành công hay vượt lên họ, và họ thậm chí cố gắng kéo người khác xuống.

Hãy tưởng tượng bạn đang tham gia một cuộc thi đánh vần tại trường. Bạn đã luyện tập rất nhiều, và bạn đã thực hiện rất tốt. Nhưng sau đó, một bạn học trong lớp bắt đầu nói những điều khiến bạn cảm thấy lo lắng hoặc nghi ngờ bản thân mình. Đây có thể là một ví dụ về tâm lý con cua. Thay vì cổ vũ cho bạn, họ đang cố gắng kéo bạn xuống.

Giống như những con cua trong cái thùng, những người mang tâm lý con cua hành động xuất phát từ sự sợ hãi hoặc lòng ghen tị. Đây không phải là cách hành xử đẹp đẽ, văn minh, và hành vi mà chúng ta nên bắt chước. Thay vào đó, chúng ta nên cố gắng nâng đỡ lẫn nhau, cổ vũ cho nhau, và chúc mừng thành công của nhau!

Và quan trọng nhất, xây dựng tình bạn với những người mà giúp chúng ta trở thành phiên bản tốt hơn của bản thân, thay vì những người mang tâm lý con cua.

© An Phan 2020 - 2024. All rights reserved.