Sự quan trọng của thói quen

locale
vi
date
Feb 19, 2022
guest
blog
audio
slug
thoi-quen
status
Published
tags
Productivity
summary
Thói quen là gì?
type
Post
source
glink
Thói quen là chuỗi những hành động, những quyết định nhỏ mà bạn lặp đi lặp lại thường xuyên và có xu hướng trong tiềm thức. Theo những nhà nghiên cứu của đại học duke tại mỹ, thói quen chiếm tới 40% hành vi của chúng ta vào mỗi ngày.
Cuộc sống cơ bản là sự tổng hợp những thói quen. Bạn thành công hay thất bại? Bạn giàu có hay nghèo nàn? Bạn có hạnh phúc hay không hạnh phúc? Là hệ quả của những thói quen mà bạn đã hình thành nên.
Vì vậy, từ những gì bạn lặp lại mỗi ngày cuối cùng sẽ hình thành nên con người bạn, những thứ bạn tin tưởng, và những tính cách đạo đức mà bạn ứng xử giữa người với người. Khi bạn học cách để chuyển đổi những thói quen, tức là xây dựng, duy trì những thói quen tốt và lại bỏ đi những thói quen xấu, thì bạn thực sự sẽ chuyển đổi cuộc sống của mình theo hướng tích cực hơn.

© An Phan 2020 - 2023